Präambel
Szabályzat /szerződés
Ezen megbízáson a Gapwork Solutions Team UG,  mint szolgáltató megbízott, továbbiakban mint “Megbízott” szerepel. A Megbízott székhelye Németországban, Stuttgartban van. A szabályzat/szerződés aláírásával az Ügyfél továbbiakban mint “Ügyfél” szerepel. Az Ügyfél megbízza a Megbízottat, hogy Cégalapítás ügyében közreműködjön Ügyvédekkel, Közjegyzőknél a cégbejegyzést megfelelően készítesse elő.
§ 1 Cégalapítási költségek
A megbízás során a választott szolgáltatás költségeit teljes mértékben előre kell kiegyenlíteni.
§ 2 Költségtérítés
A § 1-ban foglalt, azaz a megbízás alapján a felmerülő költségeket az Ügyfél előre fizeti meg. A költségek kiegyenlítése készpénzben vagy utalással, PayPalon keresztül, a Megbízott Bankszámlájára számla ellenértékében történik meg.
§ 3 További költségek
Esetleges további éves cégfenntartási költségeket az Ügyfél az adott ország szabályzata alapján éves szinten egyenlíti ki.
§ 4 További (éves költségek) nem megfizetésének következményei
Amennyiben az éves cégfenntartási költségeket az Ügyfél elmulasztja vagy nem egyenlíti ki, ebben az esetben pl. az Angol cég Limited a Cégbíróságon törlésre kerül. A zárási okmányok nem beadása eseten az Igazgató komoly pénzügyi büntetésre számíthat.
§ 5 Az ügyfél jelentési kötelezettsége
Amennyiben az Ügyfél a vállalkozásával kapcsolatban változásokat, módosításokat tesz, úgy kötelezi magát azonnal jelentést tenni a megbízó felé:
Különösen fontos:
•Mindenféle címváltozás bejelentése
•Kapcsolattartás változtatása (Kapcsolattartó személy Telefon- és Faxszáma, e-mail-cim stb.)
Különösen fontos az angol Limited cégeknél.
Amennyiben a helyi alapító az éves cégfenntartási járulékot az alapítástól számítva 12. hó után nem kapja meg, ebben az esetben a Megbízó köteles az alapító ügynököt értesíteni, hogy további bonyodalmakat elkerüljék.
§ 6 A Megbízás teljesítése
Az Ügyfél és a Megbízott külön állapodik meg. A Megbízott kötelezi magát, hogy a megbízatását gondosan végezze, különösen a Dokumentumok megfelelő és gyors feldolgozása érdekében. A cégbejegyzések minden országban saját országos szabályzatuk, törvényük alapján történik meg. Angliában az angol “Companies Act 2006” és további szabályzatok a mérvadóak. Minden információ, megjegyzés és tanács, az országok szabályzataiból vett információkból a Megbízott saját értelmezésén alapul. Megbízott szolgáltatása kizárólag cégalapítás és cégbejegyzés előkészítésére irányul. Külön szolgáltatások igénybevétele megegyezés tárgya.
§ 7 Felelősség
Mindenféle jogi és gazdasági terv, mely a cégalapítási szolgáltatással hozható össze, mint pl. üzleti siker, elvárt nyereség stb. esetében a Megbízottat felelősség nem terheli. Továbbá a Megbízott az Információkból adandó jogi vagy egyéb következmények során semmiféle felelősséget nem vállal. Továbbiakban a Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal abban az esetben, amennyiben a Megbízó vagy annak jogi személyének bármiféle külön költsége, vesztesége merülne fel cégalapításból, cégbejegyzésből egyéb szolgáltatásból adódóan.
§ 8 Egyéb
Amennyiben a szabályzat/szerződést az Ügyfél nem tartaná be, vagy a szerződést visszavonja, dokumentumokat a Cégbejegyzés során a Cégbíróság, Regisztrációs hivatal visszautasítja, ilyen esetben az addig megtett szolgáltatási költségek felszámolásra kerülnek, visszaterítése nem történik meg.
Ezen szerződés/szabályzatot elolvastam, megértettem, minden pontban elfogadom, aláírásommal igazolom.